Đơn giá dịch vụ thiết kế nhà trọn gói 2023

Bảng đơn giá dịch vụ thiết kế nhà phố, biệt thự Nam Việt Phát năm 2023: Thiết kế nhà phố, biệt thự, thiết kế nội thất.