5 yếu tố quan trọng khi sửa nhà nâng tầng

Sửa nhà nâng tầng sử dụng lại kết cấu cũ nên cần kiểm tra thẩm định khả năng chịu lực từ đó mới đưa ra phương án thi công sửa chữa