Quy trình xây dựng nhà: Sử dụng và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng

Một công trình xây dựng cũng như một cỗ máy, hoạt động lâu thì phải bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, nếu không sẽ bị hỏng hóc

Quy trình xây dựng nhà: Xây dựng phần khung nhà

Khung nhà được hiểu là bao gồm toàn bộ hệ khung kết cấu bê tông cốt thép và hệ thống tường bao, tường ngăn chia của nhà.

Quy trình xây dựng nhà: Chuẩn bị mặt bằng, làm nền móng

Sau khi đã trải qua bước thủ tục cúng lễ chuẩn bị khởi công, bước theo theo trong quy trình xây nhà là chuẩn bị mặt bằng, làm nền