Quy trình xây dựng nhà: Giai đoạn hoàn thiện nhà

Tiếp theo trong quy trình xây dựng nhà là giai đoạn hoàn thiện, tuy nhẹ nhàng hơn nhưng lại đòi hỏi nhiều hơn về mặt kỹ thuật, thẩ