Quy trình xây dựng nhà: Chuẩn bị mặt bằng, làm nền móng

Sau khi đã trải qua bước thủ tục cúng lễ chuẩn bị khởi công, bước theo theo trong quy trình xây nhà là chuẩn bị mặt bằng, làm nền